Genel İnşaat Bilgileri

Sitemize ait tüm bloklar; zincir bloklar radye temel sistemi ile, tek yüksek bloklar fore kazık sistemi ile inşa edilmiş olup, taşıyıcı sistemleri ise deprem kuvvetlerini güvenli bir şekilde karşıladığı kanıtlanan perde duvar sistemi ile imal edilmiştir. İnşaat sırasında kullanılan bütün beton mamuller gerekli kalite belgelerine sahiptir. Ayrıca yapım sürecinde bütün imalatların, Bayındırlık Bakanlığı’ndan onaylı laboratuvarlar tarafından gerekli test ve deneyleri yapılmıştır.

Sitemiz atık su ve yağmur suyu tesisatları ayrı ayrı imal edilerek şehir atık su şebekesine bağlanmıştır. Yağmur sularının beton uygulamalara zarar vermemesi için, site geneline yağmur suyu drenaj hatları imal edilmiş ve sisteme dahil edilmiştir.